Project Description

作者 / 吳瑞昌 老師

現職:

台灣茶書畫藝術協會 會員

經歷:

台灣師範大學物理研究所
中華文化統一促進會 最高顧問
大同人聯誼會 榮譽會長
丹墨書畫會 會長
青嵩書畫學會 副會長
中華書畫學會 理事兼副會長
中華將軍文化交流協會 顧問
中國澹寧書畫學會 顧問

作品